CCS Healthcare är en av Nordens största tillverkare av hudvård och hygienprodukter. Vår idé bygger på att skapa innovativa och hållbara produkter med hög kvalitet som hjälper människor i vardagen – både på arbetet och i hemmet.

CCS Healthcare finns i Sverige, i Norge via Antibac A/S samt i Danmark via Plum A/S. Koncernen omsätter ca 610 miljoner och har totalt 240 anställda. Koncernen består av tre divisioner; Hygiene, Safety och Consumer Skincare.

Vilka är vi och vad står vi för

CCS Healthcare är en av Nordens största tillverkare av hudvård och hygienprodukter. Vår idé bygger på att skapa innovativa och hållbara produkter med hög kvalitet som hjälper människor i vardagen – både på arbetet och hemma.

Våra kunder finns över hela Europa och vi har fabriker i både Sverige och Danmark. Vårt huvudkontor ligger i Dalarna, där CCS startade för 40 år sedan. Sedan dess har vi växt med verksamheter i både Norge, Danmark och södra Sverige.

Vi tror på kraften i bra idéer. Och även om framgången har gjort att vi växer har vi aldrig förändrat vårt snabbfotade och kreativa sätt att tänka och arbeta. Utifrån trender och människans behov ska idéer på CCS Healthcare snabbt kunna utvecklas till färdiga produkter – det gäller för såväl produkter som används i vården, på arbetsplatser som i hemmet.

En förutsättning för vår framgång är att vi som företag håller ett högt engagemang genom hela kedjan - i nära samarbete med kunden samt tar ansvar för såväl miljö, produktinnehåll och våra medarbetare.

Vi får våra idéer genom att hela tiden lyssnar på samtiden, lär av erfarenheten från historien och hittar våra råvaror i naturen. Det är på så sätt CCS fortsätter vara innovativt, intressant och relevant.

Vi gillar att överraska, men kompromissar aldrig med kvalitén – något våra kunder alltid ska kunna lita på. Vi på CCS Healthcare brinner för att ge välbefinnande till hela kroppen och erbjuda de bästa produkterna inom hud och hälsa – för alla typer av behov.

CCS Healthcare
Med passion för hud och hälsa

Miljö och kvalitet

Vår miljöpolicy:

CCS Healthcare utvecklar, tillverkar och marknadsför hudvårds- och hygienprodukter för i huvudsak den nordiska marknaden men även på selektivt valda marknader utanför Norden. CCS Healthcare strävar efter en hållbar utveckling och ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt. CCS Healthcare följer gällande lagstiftning och andra relevanta krav för verksamheten och kan även sätta upp miljökrav vilka kan innebära mera långtgående krav än gällande nationell lagstiftning.

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2008. CCS miljöpolicy är en del av CCS Healthcares grundstenar och en ledstjärna i CCS Healthcares miljöarbete. Miljöarbetet är en integrerad del av samtliga processer i verksamheten. Arbetssätt och metoder som reducerar potentiell miljöbelastning kopplad till vår verksamhet gynnas. Innovativ utveckling av produkter som ger miljömässiga fördelar uppmuntras.

Vid val av insatsvaror, utrustning och tjänster skall hänsyn tas till miljö i samtliga led. Utsläpp och avfall som uppkommer skall tas omhand på ett miljöriktigt sätt så att påverkan på miljön kontinuerligt minimeras. Ändliga resurser används ansvarsfullt och med försiktighet.

Vår kvalitetspolicy:

CCS Healthcare utvecklar och tillverkar samt marknadsför och distribuerar kosmetiska produkter, hygienprodukter samt medicintekniska produkter- CCS har som mål att tillverka pålitliga produkter av hög kvalitet med avseende på säkerhet, funktion, hälsa och yttre miljö motsvarande kraven och förväntningarna hos myndigheter, kunder samt våra ägare.

Ständiga förbättringar i alla CCS processer och produkter uppnås med gemensamma insatser av CCS olika kompetenser med kvalitetssystemet som verktyg. Högsta ledningen innefattar åtagande att uppfylla krav och bevara verkan av ledningssystemet. Högt satta krav på kvalitet av CCS engagerade medarbetare leder till nöjda kunder och ett gott affärsmannaskap. CCS Healthcare är certifierade enligt ISO 9001:2008.

Historik

 • 1980 CCS bildas av tre personer tidigare anställda på Astras anläggning i Falun och de startar en tillverkning av dentala produkter.
 • 1981 CCS utökar med tillverkning av kroppsvårdsprodukter där CCS fotvårdssalva var en av de första produkterna som lanserades och som ännu finns i sortimentet.
 • 1983 CCS investerar i en ny tillverkningsanläggning och utökar sortimentet med produkter baserade på sterila lösningar som CCS sårskölj samt ögon- och linsskölj.
 • 1985 CCS erhåller GMP (Good Manufacturing Practice) godkännande från läkemedelsverket och har därmed uppfyllt kriterierna för att tillverka och marknadsföra läkemedel.
 • 1991 CCS lanserar det första läkemedlen framtagna på CCS, hydrokortisonprodukter i form av emulsioner och salvor. CCS hydrokortison finns nästan i varje hem.
 • 1995 CCS förvärvas av forskningsbolaget Medivir.
 • 2000 CCS förvärvar ett sortiment av ögonläkemedel med produkter mot starr, ögoninfektioner och torra ögon. CCS sätter upp tillverkningslinjen som valideras och tas i bruk.
 • 2001 CCS förvärvar företaget Jill-produkter som har en portfölj av produkter som säljs på dagligvaruhandeln vilket ger CCS ett kliv in i dagligvaruhandeln.
 • 2003 Riskkapitalbolaget Segulah förvärvar CCS.
 • 2005 Det amerikanska läkemedelsföretaget CB Fleet förvärvar CCS. Oliva by CCS och Bamse by CCS lanseras på apotek.
 • 2006 Oliva by CCS och Bamse by CCS introduceras i Norge och CCS bygger upp en verksamhet där.
 • 2007 Vera by CCS lanseras på apotek.
 • 2011 Segulah förvärvar CCS och Opus Healthcare blir en del av företaget och tillför det nya affärsområdet hygien.
 • 2011 Kemetyl Hygien förvärvas och med det hygienvarumärket Antibac.
 • 2012 CCS byter namn till CCS Healthcare AB.
 • 2014 CCS förvärvar hudläkemedlet Propyless®.
 • 2014 CCS förvärvar Plum A/S i Danmark.
 • 2016 CCS avyttrar läkemedelsportföljen till Trimb Healthcare.
 • 2016 CCS öppnar kontor i Solna.
 • 2018 CCS lanserar varumärket Indy Beauty.
CCS Healthcare är en av Nordens största tillverkare av hudvård och hygienprodukter. Vår idé bygger på att skapa innovativa och hållbara produkter med hög kvalitet som hjälper människor i vardagen – både på arbetet och i hemmet.
Kontakt
Vi har fem olika kontor runt om i Norden. Kontakta oss via e-post, ring eller titta förbi.
Följ oss