stage sincon

Läkemedel mot torra och irriterade ögon

Torra och svidande ögon kan bero många saker. Till exempel har ögonen en tendens att bli torrare på äldre dar, men även vissa läkemedel och sjukdomar kan ge upphov till ögonirritation. I CCS sortiment för ögon ingår ett läkemedel, tårsubstitutet Sincon®, som tillför fukt till torra och svidande ögon. CCS tillhandahåller även en medicinteknisk produkt, steril koksaltlösning, Ögon- och linsskölj, som ingår i apotekets sortiment för egenvård.

 

Sincon® - tårsubstitut för torra ögon

Sincon är ett läkemedel som används för att lindra symtom som uppkommer på grund av torra ögon, till exempel sveda och gruskänsla. Medlet fungerar på samma sätt som vår naturliga tårvätska, det vill säga att fuktar och smörjer ögat vilket mildrar obehagen. Sincon innehåller inga farmakologiskt aktiva substanser och är helt fritt från konserveringsmedel.

Användning: En droppe Sincon i ögat vid behov eller enligt läkares föreskrift.

 

Sincon kan användas av personer som har kontaktlinser.

 

Sincon® är receptfritt och finns att köpa på apoteket i en förpackning om 60 stycken endosbehållare.

 

Läs noga igenom bipacksedeln innan du påbörjar behandlingen.

 

 

 

{tab=Länkar}

 

Bipacksedel Sincon

 

{tab=Produktinformation}

 

Sincon innehåller inga farmakologiskt aktiva substanser.

Innehållsämnena är polyvinylalkohol, natriumklorid, kaliumklorid och renat vatten.

Sincon är ett tårersättningsmedel, som droppas i ögat när det ger besvär i form av t ex sveda och gruskänsla. Det fungerar som den naturliga tårvätskan och fuktar och smörjer ögat så att obehagen försvinner. Det används vid lindring av symtom som uppkommit vid torra ögon.

{/tabs}